Thành tích đạt được

Trong những năm qua, công ty đã vinh dự được các cấp từ trung ương, thành phố và các tổ chức quốc tế tặng bằng khen và nhiều giải thưởng cao quý: đồng thời đã đáp ứng phù hợp các tiêu chí đánh giá chứng nhận để có được các chứng chỉ như

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

Cúp Vàng Thương Hiệu Việt

- Danh hiệu Tin & Dùng Việt Nam

- Chứng chỉ ISO 9001 -2008

..........

Đây chính là những phần thưởng xứng đáng, có tác dụng cổ vũ, động viên tinh thần tập thể CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời cũng là sự ghi nhận của các cấp, ban ngành, cộng đồng xã hội đối với những kết quả mà toàn thể CBCNV công ty Goldsun đã  nỗ lực phấn đấu, dày công vun đắp để đạt được.

Copyright © 2011 - 2019 by Goldsun. All Rights Reversed.