n/a

Danh sách khách hàng may mắn mua BÀN LÀ HƠI GOLDSUN với giá 0 ĐỒNG

: 08:56 - 22/05/2020 - : 1863

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN

 

GOLDSUN xin công bố danh sách khách hàng may mắn nhận được ưu đãi

MUA BÀN LÀ HƠI VỚI GIÁ:  0 ĐỒNG !

 

- Các bạn tìm tên của mình trong danh sách và conmment lại họ tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng vào bài viết tại fanpage :

https://www.facebook.com/GoldsunVN/

- Ad sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin ngay sau đó các bạn nhé.

Lưu ý : Thời gian tiếp nhận thông tin đến hết ngày Thứ 4 - 18/01/2017. Sau thời gian đó, sản phẩm không có KH liên hệ nhận thưởng sẽ tiếp tục được Goldsun trao cơ hội cho những KH khác.

Thông tin sản phẩm BÀN LÀ HƠI GOLDSUN xem tại : https://goo.gl/6F5PYu

 

 
1 Huyền Đậu Đậu https://www.facebook.com/huyen.do.5015983?fref=ufi&rc=p
2 Kim Cúc https://www.facebook.com/muangau.dao?fref=ufi&rc=p
3 Khuat Ha Phuong https://www.facebook.com/khuat.haphuong?fref=ufi&rc=p
4 Bùi Hào https://www.facebook.com/profile.php?id=100011119592138&fref=ufi&rc=p
5 Trang SuSu https://www.facebook.com/trang.susu.313?fref=ufi&rc=p
6 Trần Thủy Tiên https://www.facebook.com/tran.thuytien.35?fref=ufi&rc=p
7 Phạm Tuyết https://www.facebook.com/profile.php?id=100004558092759&fref=ufi&rc=p
8 Thu Ha Nguyen Thuy https://www.facebook.com/thuha.nguyenthuy.5?fref=ufi&rc=p
9 Phuong Tran https://www.facebook.com/profile.php?id=100006924944959&fref=ufi&rc=p
10 Nguyen Ngoc Quynh Anh https://www.facebook.com/nguyenngocquynhanh22?hc_location=ufi
11 Thái Minh Hòa https://www.facebook.com/profile.php?id=100007988235410&fref=ufi&rc=p
12 Mến Đặng https://www.facebook.com/men.dang3?fref=ufi&rc=p
13 Dương Thị Thùy Dương https://www.facebook.com/profile.php?id=100010092933359&fref=ufi&rc=p
14 Huyền Nguyễn https://www.facebook.com/huyen.nguyen.90038882?fref=ufi&rc=p
15 Lua Pham https://www.facebook.com/lua.pham.714?fref=ufi&rc=p
16 Châu Hải https://www.facebook.com/hai.chau.777363?fref=ufi&rc=p
17 Thủy https://www.facebook.com/profile.php?id=100007815677866&fref=ufi&rc=p
18 Phương Bằng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010418494560&fref=ufi&rc=p
19 Kieu Diem https://www.facebook.com/profile.php?id=100010824723165&fref=ufi&rc=p
20 Liên Nguyễn https://www.facebook.com/liennguyen87?fref=ufi&rc=p
21 Chi Thái Phương https://www.facebook.com/chi.thaiphuong?fref=ufi&rc=p
22 Nguyen Dieu https://www.facebook.com/profile.php?id=100010655670996&fref=ufi&rc=p
23 Nguyen Thuy https://www.facebook.com/profile.php?id=100010510186662&fref=ufi&rc=p
24 Lương Ngọc Anh Đào https://www.facebook.com/anhdao.luongngoc26?fref=ufi&rc=p
25 Do Thi Que https://www.facebook.com/que.dothi.50?fref=ufi&rc=p
26 Thu Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100010546844080&fref=ufi&rc=p
27 Nguyễn Phương Thủy https://www.facebook.com/thuy.nguyenphuong.7777?fref=ufi&rc=p
28 SH Nguyễn Thị Hương https://www.facebook.com/nguyenthi.huong.1447?fref=ufi&rc=p
29 Trần Nguyễn Song Thư https://www.facebook.com/mesong.thu?fref=ufi&rc=p
30 Phương Vũ Thị https://www.facebook.com/phuong.vuthi.7161?fref=ufi&rc=p
31 Thu Đỗ https://www.facebook.com/langnghe.nuocmat.182?fref=ufi&rc=p
32 Đào Hoa https://www.facebook.com/Hoa.Dao.Trong.Gio?fref=ufi&rc=p
33 Thúy Võ https://www.facebook.com/thuy.vo.338?fref=ufi&rc=p
34 Hồ Thu Trang https://www.facebook.com/thutrang.ho.9440?fref=ufi&rc=p
35 Gam Dong Thi https://www.facebook.com/gam.dongthi.3?fref=ufi&rc=p
36 Trịnh Thị Tươi https://www.facebook.com/trinhthituoi13091995?fref=ufi&rc=p
37 Nguyễn Thụy Hoài Mơ https://www.facebook.com/hoaimonguyenthuy?fref=ufi&rc=p
38 Trà Manucians https://www.facebook.com/katy.mai.566?fref=ufi&rc=p
39 Mai Thị Mơ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008836788257&fref=ufi&rc=p
40 Phạm Thị Thuỳ Loan https://www.facebook.com/loan.phamthithuy?fref=ufi&rc=p
41 nguyễn Hương https://www.facebook.com/profile.php?id=100009514587193&fref=ufi&rc=p
42 Denza Ngoc https://www.facebook.com/lo.thuong.33?fref=ufi&rc=p
43 Bùi Thị Kim Thoa https://www.facebook.com/kimthoa.buithi?fref=ufi&rc=p
44 Đặng Thuỷ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004204003813&fref=ufi&rc=p
45 Phạm Thị Hường https://www.facebook.com/pham.huong.71653?fref=ufi&rc=p
46 Vu Tam Vu https://www.facebook.com/vutam.vu.94?fref=ufi&rc=p
47 Ba Lạng https://www.facebook.com/huyen.ngo.73932?fref=ufi&rc=p
48 Gia Bảo https://www.facebook.com/bao.gia.5686?fref=ufi&rc=p
49 Thanh Nhan https://www.facebook.com/thanhnhan.ho.18?fref=ufi&rc=p
50 Ngọc Huy Ngọc https://www.facebook.com/ky.ky.5209?fref=ufi&rc=p

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ Goldsun !

 

GOLDSUN - Nhà sản xuất gia dụng đạt tiêu chuẩn Châu Âu !

 Hotline tư vấn: 1800.66.11 (Miễn phí)
Website : http://www.goldsun.vn/