n/a

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH CÀO LIỀN TAY - BAY BANGKOK (PHẦN 3)

: 08:53 - 22/05/2020 - : 1863

GOLDSUN TỔNG HỢP DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH CÀO LIỀN TAY - BAY BANGKOK (2017) (PHẦN 3)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG GIẢI BA 
CHƯƠNG TRÌNH "CÀO LIỀN TAY, BAY BANGKOK" 2017 (TIẾP TỤC)

121 NGUYỄN ĐÌNH BẰNG Nam 11/11/1983
122 NGUYỄN VIẾT THẮNG Nam 17/9/1986
123 BÙI VĂN LUẬT Nam 23/5/1966
124 TRỊNH THANH NGA Nữ 1/10/1984
125 LÊ VĂN KIÊN Nam 1/4/1987
126 BÙI NHƯ SỸ Nam 2/2/1986
127 LỤC THỊ THÙY DUNG Nữ 21/12/1987
128 PHAN VĂN THƯ Nam 23/8/1986
129 NGUYỄN HỮU HÙNG Nam 17/04/1986
130 NGUYỄN ĐÌNH LONG Nam 9/11/1967
131 NGUYỄN THỊ KIM OANH Nữ 19/4/1984
132 ĐẶNG VĂN THANH Nam 14/1/1980
133 HOÀNG VĂN VANG Nam 10/10/1982
134 NGUYỄN THANH TÙNG Nam 7/5/1986
135 NGUYỄN VĂN TIẾN  Nam 21/6/1983
136 NGUYỄN VĂN MẬT Nam 15/5/1983
137 VŨ VĂN KHOÁNG Nam 4/12/1980
138 PHẠM THỊ HUẾ Nữ 9/9/1989
139 PHAN THÚY HẰNG Nữ 2/9/1983
140 NGUYỄN VIẾT HOÀN Nam 8/11/1978
141 DƯƠNG THẾ HÙNG Nam 12/8/1982
142 VŨ VĂN AN Nam 9/5/1984
143 LÊ VĂN CÔNG Nam 17/3/1987
144 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 10/8/1985
145 VŨ ĐÌNH PHẤN Nam 10/1/1980
146 KHUẤT VĂN HẰNG Nam 7/9/1982
147 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 8/12/1992
148 NGUYỄN THĂNG LONG Nam 28/3/1982
149 TRẦN NGỌC TIẾN Nam 26/4/1969
150 PHẠM XUÂN LỢI Nam 11/2/1986
151 LÊ HỮU PHƯỚC Nam 13/3/1986
152 QUÁCH THỊ TRANG Nữ 18/9/1993
153 LÊ QUANG HƯNG Nam 13/2/1988
154 BÙI THỊ TƯ Nữ 21/9/1993
155 NGUYỄN ĐỨC VỊNH Nam 18/7/1988
156 HOÀNG DANH SƠN Nam 19/10/1989
157 TRỊNH THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 9/8/1992
158 HOÀNG THỊ PHÚ Nữ 16/10/1986
159 BÙI ĐÌNH MINH Nam 24/10/1993
160 BÙI THỊ DỊU Nữ 26/7/1985
161 CAO THỊ MÂY Nữ 16/8/1986
162 HÀ TRUNG GIÁP Nam 28/7/1987
163 HOÀNG THANH HẢI Nữ 28/5/1980
164 ĐỖ KIM CƯƠNG Nam 9/11/1963
165 NGUYỄN THỊ LAN  Nữ 15/3/1993
166 LƯƠNG VĂN TRUNG Nam 18/10/1990
167 TRẦN ĐỨC VIỆT Nam 1/1/1983
168 TRẦN MẠNH LINH Nam 18/11/1991
169 CAO VĂN KIÊN Nam 27/2/1977
170 NGUYỄN VĂN LĨNH Nam 19/8/1974
171 NGUYỄN VĂN KHOA  Nam 19/3/1971
172 BÙI DOÃN LUÂN Nam 14/12/1981
173 PHẠM VĂN ĐẠI Nam 10/10/1988
174 ĐẶNG THỊ LIỆU Nữ 20/4/1992
175 LÊ XUÂN HƯNG Nam 20/8/1986
176 LÊ VĂN HÙNG Nam 2/1/1983
177 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 6/12/1983
178 NGUYỄN VĂN PHONG  Nam 8/2/1977
179 NGUYỄN THỊ LÊ Nữ 22/11/1992
180 NGUYỄN NHƯ CHINH Nam 13/7/1993
181 LÊ VĂN DUẨN Nam 3/6/1984
182 LƯƠNG VĂN THƯƠNG Nam 20/10/1983
183 LIỄU VĂN TÀI Nam 8/5/1991
184 TRẦN THỊ MINH THU Nữ 2/5/1987
185 HOÀNG ĐỨC LÂM Nam 12/3/1989
186 BÙI THẾ HẢI Nam 8/1/1972
187 NGUYỄN VĂN LƯƠNG Nam 9/10/1984
188 CÙ NGỌC TUYẾN Nam 1/12/1987
189 LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 30/11/1984
190 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 6/4/1984
191 HOÀNG THỊ NGƯ Nữ 1/5/1991
192 VI THỊ XUYẾN Nữ 16/12/1989
193 PHÙNG THỊ KIM THỦY Nữ 6/6/1986
194 ĐINH VĂN HƯNG Nam 12/1/1990
195 VŨ ĐÌNH HÙNG Nam 28/3/1978
196 PHẠM VĂN NGUYÊN Nam 10/8/1991
197 HOÀNG TIẾN ANH Nam 7/2/1990
198 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 6/1/1982
199 LÊ VĂN ĐẠO Nam 20/1/1988
200 NGUYỄN VĂN TUẤN  Nam 26/3/1981
201 NGUYỄN THANH BÌNH Nam 16/10/1991
202 ĐỖ THỊ HƯƠNG  Nữ 11/6/1982
203 HOÀNG THỊ THANH Nữ 6/9/1990
204 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 3/9/1990
205 PHẠM NHƯ THÀNH Nam 22/2/1990
206 ĐẶNG HỒNG GIANG Nam 7/2/1992
207 NGUYỄN KHẮC THÀNH Nam 15/4/1993
208 NGUYỄN VĂN TIẾN  Nam 11/5/1977
209 NGUYỄN DANH HỘI Nam 14/2/1985
210 ĐỖ ANH VÂN Nam 10/3/1988
211 NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP Nam 26/4/1992
212 LƯƠNG VĂN THIÊN Nam 25/9/1990
213 CHU VĂN HANH Nam 23/1/1989
214 TRẦN VĂN HOẠT Nam 9/3/1986
215 NGUYỄN VĂN DUY Nam 3/9/1990
216 HOÀNG THANH TUẤN Nam 28/2/1985
217 TRẦN THỊ THÙY TRANG Nữ 19/5/1987
218 NGUYỄN VIỆT HÙNG Nam 28/7/1982
219 NÔNG VĂN HUYNH Nam 22/8/1991
220 VƯƠNG VĂN HÒA Nam 22/12/1991
221 PHAN VĂN DŨNG Nam 9/1/1982
222 HOÀNG VĂN MẠNH Nam 1/1/1995
223 NGUYỄN CÔNG QUÝ Nam 17/2/1983
224 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 2/4/1985
225 NGUYỄN HỮU QUYỀN Nam 1/3/1993
226 TRẦN THỊ HOÀI Nữ 22/11/1993
227 PHẠM VĂN LỢI Nam 22/3/1995
228 VI VĂN KHÁNH Nam 4/12/1995
229 TRẦN BÁ ĐƯƠNG Nam 2/3/1986
230 NGUYỄN ĐÌNH TẬP Nam 26/5/1984
231 NGUYỄN ĐĂNG TOÀN Nam 5/1/1982
232 NGUYỄN BÁ DŨNG Nam 12/7/1993
233 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ 9/11/1983
234 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 17/12/1992
235 NGÔ THỊ DUYÊN Nữ 25/4/1996
236 NGUYỄN THỊ HOÀN nữ 16/2/1990
237 TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO Nữ 21/12/1992
238 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 12/8/1996
239 PHẠM MẠNH QUYỀN Nam 22/12/1993
240 TRẦN THỊ TƠ nữ 19/10/1993
241 HOÀNG THỊ NƯƠNG Nữ 6/6/1995
242 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Nam 16/7/1995
243 ĐINH VĂN QUANG Nam 1/6/1992
244 ĐỖ THỊ SAO MAI Nữ 17/8/1990
245 HOÀNG THỊ HỢP Nữ 15/2/1998
246 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG Nam 27/7/1986
247 NGUYỄN HỒNG QUÂN Nam 11/10/1990
248 LÊ THỊ VÂN ANH Nữ 2/12/1983
249 MAI VĂN QUYẾT Nam 18/5/1989
250 NGUYỄN BÁ THẮNG Nam 16/10/1993
251 NGUYỄN THỊ NHIỄU Nữ 30/10/1975
252 NGUYỄN BÁ DƯỠNG Nam 10/7/1993
253 PHẠM THỊ NGỌC ANH Nữ 15/4/1990
254 BẠCH QUỐC VIỆT Nam 9/10/1977
255 VŨ THỊ HOA Nữ 24/2/1982
256 HÀ VĂN LINH Nam 21/9/1994
257 TRẦN BÁ TIỆM Nam 18/9/1992
258 NGUYỄN VIẾT HOÁN Nam 12/7/1992
259 PHẠM VĂN MINH Nam 6/6/1998
260 NGUYỄN MẠNH HIỆP Nam 20/11/1997
261 VŨ VĂN TUẤN Nam 5/8/1998
262 LÊ VĂN ĐƯỢC Nam 27/10/1994
263 NGUYỄN VĂN TÂM Nam 4/3/1995
264 TRẦN NGỌC QUÝ Nam 10/10/1994
265 ĐỖ VĂN MINH Nam 9/12/1994
266 BÙI THỊ THẮM Nữ 24/1/1984
267 HOÀNG VĂN TRUNG Nam 25/12/1970
268 PHẠM THỊ NHUNG Nữ 14/3/1981
269 NGUYỄN THẾ LINH Nam 5/2/1995
270 NGUYỄN NGỌC DŨNG Nam 6/6/1990
271 NGUYỄN HẢI QUÂN Nam 6/7/1988
272 BÙI VĂN ĐIỆU Nam 3/3/1995
273 LÊ TRẦN THẢO Nữ 23/6/1990
274 NGUYỄN CẢNH TÙNG Nam 15/2/1986
275 LÊ BẢO LONG Nam 18/8/1976
276 VŨ THỊ HUYỀN Nữ 10/12/1994
277 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 14/10/1991
278 BÙI TÍN NGỌC Nam 18/7/1995
279 NGUYỄN MẠNH LINH Nam 1/10/1992
280 HÀ VĂN TÙNG Nam 20/6/1991
281 TRƯƠNG THỊ THÁI Nữ 10/5/1994
282 ĐINH XUÂN TRƯỜNG Nam 9/5/1992
283 BÙI VĂN ĐẠT Nam 19/6/1987
284 NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ 15/8/1993
285 THÂN VĂN THAO Nam 2/3/1996
286 PHẠM GIA MẠNH Nam 4/10/1990
287 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 9/2/1986
288 HOÀNG ĐÌNH QUÂN Nam 30/4/1987
289 NGUYỄN KIM ANH Nữ 10/4/1983
290 HOÀNG THỊ XOAN Nữ 9/10/1993
291 PHÍ VĂN LỢI Nam 13/12/1990
292 NGUYỄN NHƯ THẠCH Nam 29/12/1986
293 LÊ THỊ DUYÊN Nữ 05/03/1984
294 DOÃN MẠNH HÙNG Nam 18/7/1979
295 LÊ ANH HIẾN Nam 27/1/1992
296 TẠ DANH TÀI Nam 6/12/1991
297 LÊ THỊ HIỀN Nữ 5/6/1993
298 Hoàng Thị Thanh Hoa nữ 16/7/1988
299 Trần Thị Thơm nữ 10/6/1988
300 HỜ THỊ NHỊA Nữ 10/3/1993
301 NGUYỄN VĂN ÁNH Nam 28/1/1981
302 CUNG THỊ LÝ Nữ 17/6/1987
303 TRẦN THỊ MAI Nữ 19/7/1989
304 NGUYỄN VĂN SINH Nam 19/3/1991
305 DƯƠNG MINH THÀNH Nam 15/9/1989
306 NGUYỄN NĂNG TÚ Nam 12/10/1991
307 LƯƠNG VĂN ĐÔNG Nam 27/3/1996
308 VƯƠNG DUY ĐẠT Nam 9/7/1993
309 VŨ THỊ THU HẰNG Nữ 19/7/1990
310 TRỊNH THỊ THU HƯƠNG Nữ 2/10/1986
311 LÊ VĂN HẬU Nam 21/3/1994
312 ĐINH THỊ HIỀN Nữ 30/11/1992
313 HÀ THỊ TUYẾT Nữ 1/2/1999
314 MÙA THỊ VANG Nữ 14/9/1997
315 MÙA THỊ MO Nữ 1/1/1998
316 HÀ THỊ PHƯƠNG Nữ 18/12/1992
317 MÙA THỊ VY Nữ 13/8/1993
318 VÀ THỊ MAI Nữ 28/9/1990
319 SA THỊ HOA Nữ 18/9/1998
320 LƯỜNG THỊ LAN Nữ 20/12/1989
321 NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 16/3/1994
322 PHẠM VĂN TÙNG  Nam 28/10/1987
323 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 24/4/1996
324 KHUẤT THỊ LỤA Nữ 14/11/1978
325 NGUYỄN MINH TÚ Nam 30/12/1983
326 LÂM THIÊN THÀNH Nam 23/12/1983
327 TRIỆU VĂN CHI Nam 29/6/1991
328 NGUYỄN THỊ LAN  Nữ 25/2/1975
329 NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ Nữ 1/11/1989
330 ĐINH VĂN HƯNG Nam 12/1/1990
331 NGUYỄN DUY HÙNG Nam 19/5/1984
332 PHÍ VĂN ĐIỆP Nam 11/4/1990
333 LÃ THỊ THẢO Nữ 4/5/1990
334 MAI THÚC LÂN Nam 20/11/1986
335 PHẠM HOÀNG DƯƠNG Nam 15/11/1980
336 BÙI HẢI YẾN Nữ 8/4/1988
337 Nguyễn Thị Hải Nữ 13/3/1983
338 Nguyễn Thị Lan Nữ 10/8/1981
339 Đào Thị Hoa Nữ 24/11/1988
340 Trần Thị Hoa Nữ 3/5/1982
341 Nông Thị Huệ Nữ 14/5/1992
342 Nguyễn Việt Anh Nam 17/2/1995
343 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 05/8/1986