n/a

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH CÀO LIỀN TAY - BAY BANGKOK (PHẦN 4)

: 11:50 - 27/12/2019 - : 1863

GOLDSUN TỔNG HỢP DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH CÀO LIỀN TAY - BAY BANGKOK (2017) (PHẦN 4)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG GIẢI BA 
CHƯƠNG TRÌNH "CÀO LIỀN TAY, BAY BANGKOK" 2017 (TIẾP TỤC)

344 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 10/12/1991
345 Trịnh Thị Phượng Nữ 3/10/1990
346 Nguyễn Đức Trọng Nam 8/20/1984
347 Vũ Thị Thúy Nữ 7/23/1991
348 Nguyễn Thị Hải Nữ 3/13/1983
349 Chu Thị Hải Yến Nữ 4/28/1988
350 Phạm Thanh Hà Nữ 10/21/1989
351 Đỗ Quang Chung Nam 1/20/1990
352 Lê Đắc Thuận Nam 12/22/1987
353 Hoàng Thị Duyên Nữ 5/4/1982
354 Nguyễn Hà Phong Nam 6/6/1996
355 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 1/1/1992
356 Nguyễn Đình Thịnh nam 11/15/1967
357 Điêu Thị Mai nữ 25/9/1993
358 Vũ Văn Thiên Nam 29/9/1990
359 Nguyễn Văn Hưng Nam 30/04/1979
360 Lăng Văn Hiến Nam 1/2/1986
361 Bùi Xuân Mai Nam 4/22/1985
362 Nguyễn Văn Thiết Nam 30/5/1986
363 Phạm văn Nam Nam 01/9/1978
364 Vũ Kim Điệp Nam 12/28/1989
365 Đinh Văn Kiên Nam 22/1/1991
366 Nguyễn Minh Đức Nam 9/12/1987
367 Hoàng Thị Ánh Nữ 2/28/1983
368 Nguyễn Bá Chuân Nam 10/5/1979
369 Nguyễn Văn Thắng Nam 17/9/1982
370 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 30/8/1993
371 Phí Đức Mạnh Nam 11/11/1984
372 Chu Minh Đắc nam 19/8/1987
373 Lý Thị Thanh Bình Nữ 7/1/1988
374 Đinh Công Sơn Nam 09/6/1990
375 Mạc Thiêm Ba Nam 15/10/1987
376 Đào Ngọc Quang Nam 20/2/1978
377 Trịnh Văn Tùng Nam 10/9/1988
378 Đồng Đức Long Nam 5/5/1983
379 Trần Văn Bộ Nam 1/10/1985
380 Đặng Tài Xuân Nam 11/11/1982
381 Phạm Thị Oanh Nữ 14/10/1993
382 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 12/14/1979
383 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 18/10/1991
384 Mầu Thị Nga Nữ 01/8/1992
385 Trương Văn Nam Nam 6/25/1985
386 Nguyễn Như Điệp Nam 1/9/1987
387 Đỗ Hữu Mạnh Nam 15/4/1992
388 Tạ Thị Hường Nữ 04/5/1987
389 Trịnh Thị Giang nữ 5/20/1987
390 Đàm Văn Khánh nam 5/5/1973
391 Nguyễn Thị Thủy Nữ 4/8/1976
392 Nguyễn Đình Quyết Nam 8/7/1993
393 Đinh Văn Hưng Nam 10/2/1991
394 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 6/5/1987
395 Trần Thị Thao Nữ 8/4/1993
396 Vũ Thị Hiền Nữ 10/22/1991
397 Ngô Ánh Tuyết Nữ 7/28/1990
398 Nguyễn Văn Phú Nam 8/13/1992
399 Chu Thị Huệ Nữ 3/8/1987
400 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 7/5/1986
401 Cao Kiều Anh Nữ 6/26/1994
402 Nguyễn Linh chi Nữ 11/11/1994
403 Trần Thị Tú Quỳnh  Nữ 12/27/1991
404 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 6/30/1996
405 Trịnh Thị thu Anh Nữ 2/4/1994
406 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 10/15/1993
407 Hoàng Thị Thu Hoài Nữ 10/4/1994
408 Phạm Thị Thu Lan Nữ 7/1/1995
409 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 9/24/1995
410 Nguyễn Văn Long Nam 5/9/1991
411 Lê Thị Huệ Nữ 3/2/1994
412 Lưu Thị Quỳnh Nữ 01/10/1995
413 Lý Huyền Nga Nữ 4/12/1990
414 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 10/25/1994
415 Phạm thị Hoa Nữ 7/24/1985
416 Bùi Công Sáng Nữ 6/30/1989
417 Ngô Thị Thanh Hương Nữ 5/1/1992
418 Trần Thị Yến Nữ 10/27/1986
419 Cấn Xuân Nam Nam 1/24/1984
420 Hoàng Tùng Nam 1/13/1992
421 Trần Thành Trung nam 31/03/1977
422 Đỗ Văn Thành nam 07/10/1988
423 Tạ Thu Hằng nữ 27/03/1981
424 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 08/12/1990
425 Nguyễn Thi Nhàn Nữ 6/20/1993
426 nguyễn minh phương Nữ 1/15/1991
427 Trần Minh Hải Nam 2/14/1988
428 Lê Chí Thành Nam 19/4/1992
429 Nguyễn Thế Dương Nam 10/9/1989
430 Nguyễn Văn Lâm Nam 8/12/1986
431 Bùi ThịLam Nữ 6/21/1992
432 Trần Kim Thư Nữ 11/3/1994
433 Phạm Thị Liên Nữ 6/18/1986
434 Đoàn Thế Huy Nam 3/29/1997
435 Nguyễn Tống Long Nam 6/6/1954
436 Vũ Thị Nụ Nữ 4/14/1994
437 Đặng Thị Thu Hường Nữ 30/5/1995
438 Nguyễn Thị Hoa Nữ 12/8/1997
439 Đỗ Thị Dung Nữ 16/9/1981
440 Nguyễn Đình Quân Nam 1/31/1988
441 Lê Thị Trang Nữ 8/16/1993
442 Nguyễn Vũ Thái Kiên Nam 12/29/1991
443 Đỗ Mạnh Hùng Nam 15/11/1993
444 Nguyễn Bá Huy Nam 9/10/1991
445 An Phạm Thùy Linh Nữ 07/12/1990
446 Trần Văn Trí Nam 02/05/1990
447 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 18/12/1993
448 Ngô Hà Ly Nữ 28/9/1990
449 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 28/5/1987
450 Phạm Thành Lâm Nam 12/17/1981
451 Đỗ Thị Chính Nữ 12/21/1994
452 Hà Văn Bàn Nam 8/15/1948
453 Nguyễn Thị Thúy Nữ 6/10/1987
454 Hà Kim Thành Nam 5/20/1954
455 Nguyễn Phương Thảo Nữ 30/5/1995
456 Nguyễn Thị Phượng Nữ 9/30/1992
457 Kiều Đức Trung Nam 12/23/1988
458 An Thị Đức Lưu Nữ 11/30/1987
459 Lê Xăn Thuật Nam 11/10/1985
460 Lê Ngọc Cảnh Nam 8/7/1982
461 Đặng Thanh Hiền nữ 13/3/1996
462 Nguyễn Trọng Cường nam 29/9/1984
463 Lê Thị Hường nữ 6/8/1976
464 Khiếu Thị Loan Nữ 2/10/1997
465 Lê Thị Huyền Nữ 7/26/1986
466 Lê Kim Loan Nữ 1/3/1992
467 Phạm Văn Thắng Nam 11/10/1994
468 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 24/9/1995
469 Lê Thị Trang  Nữ 02/3/1994
470 Ngô Thị Huyền Nữ 23/8/1998
471 Trần Thị Thùy Giang Nữ 5/27/1995
472 Nông Thị Hiền Nữ 11/10/1999
473 Phạm Ngọc Vượng Nam 24/10/1991
474 Lưu Văn Vũ Nam 3/27/1981
475 Trần Quốc Dương nam 3/1/1991
476 Trần Thị Tư Nữ 03/6/1992
477 Đặng Văn Nghiêm Nam 4/6/1993
478 Nguyễn Thúc Định Nam 9/2/1993
479 Bùi Công Sáng nam 30/9/1989
480 Trần Thị Vân Nữ 6/6/1996
481 Lê Thị Hoài Tâm Nữ 6/10/1992
482 Trần Thị Yến Nữ 10/27/1986
483 Nguyễn Thị Tâm Nữ 6/13/1994
484 Trần Phương Thảo Nữ 11/22/1994
485 Nguyễn Thị Nhung Nữ 7/28/1992
486 Phụng Thị Huệ Nữ 8/18/1998
487 Quách Thị Thịnh Nữ 6/12/1987
488 Hoàng Thị Thu Hoài Nữ 04/10/1994
489 Phạm Văn Thanh Nam 7/11/1981
490 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 10/1/1994
491 Nguyễn Thị Thanh Nữ 6/14/1905
492 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 29/8/1989
493 Trịnh Bích Ngọc Nữ 23/8/1989
494 Lê Thị Bích Nữ 30/3/1998
495 Phan Thị Thanh Hương Nữ 11/3/1981
496 Điền Văn Hùng Nam 8/2/1987
497 Nguyễn Minh Đức Nam 1/15/1993
498 Cao Phương Thảo Nguyên Nữ 5/28/1990
499 Đoàn Thị Hoàng Anh Nam 3/21/1994
500 Chu Thị Huệ Nữ 08/3/1987